Sakokaivon saneeraus

OP-rahoitus

Vanhat sakokaivot voidaan muuttaa pienpuhdistamoiksi, jotka täyttävät jäteveden käsittelyn nykyvaatimukset

Jätevedenkäsittelyn lainsäädännön mukaan ennen 2004 rakennettujen kiinteistöjen tontilla tapahtuvat jäteveden käsittelyjärjestelmät tulee uusia seuraavan luvanvaraisen remontin yhteydessä tai jos kiinteistö sijaitsee alle
100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueesta. Vanhat sakokaivot voidaan muutttaa YIP Oy:n aWater puhdistustekniikalla sekä SPP Oy:n kaivamattomalla kaivosaneerausmenetelmällä.

Vanha betoninen sakokaivo ennen saneerausta

Vanhat kaivot eivät puhdista jätevettä. Ne vuotavat usein ja ne eivät täytä nykyvaatimuksia. Ennen saneerausta kaivo pestään ja tyhjennetään sekä tutkitaan.

Vanha betoninen sakokaivo saneerauksen jälkeen

SPP kaivosaneerauksessa sakokaivon pohja valetaan tiiviiksi, vuodot tukitaan ja kaivon seinille ruiskuvaletaan paksu kerros vahvaa erikoisbetonia

Saneerattuihin kaivoihin liitetään aWater -jätevesipuhdistin

Puhdistimen laitesuoja vie vähän tilaa ja on helposti asennettavissa ilman suuria kaivuutöitä

aWater tuoteperhe

AWater - pienpuhdistuslaitteiden tuotevalikoimasta löytyy kaikkiin jätevesikäsittelytilanteisiin sopiva laite tai laiteyhdistelmä. aWater pienpuhdistamolaitteet ovat kompakteja ja ne saadaan liitettyä kaivojärjestelmään kevyillä maanrakennustöillä piha-alueita säästäen.

SPP – Sakokaivon muutos pienpuhdistamoksi

Kartoitus ja menetelmän valinta

Päätös suunnittelun aloittamisesta
Kohdekäynti
Mitä järjestelmälle pitää tehdä?
Mikä on käyttöaste?
Poissulkevat asiat
Määräykset
Mahdollisuudet

Pyyhkäise selataksesi työvaiheita!
1.

Toteutussuunnittelu

Jätevesien käsittelyn perusparannus tai uudistaminen on luvanvaraista. Tarvitaan jätevesisuunnitelma, johon tulee ottaa huomioon paikalliset asetukset ja määräykset.

Asemapiirrokseen merkataan uudet järjestelmät ja niiden sijainnit. On tehtävä myös toimenpideilmoitus (lupa)

Pyyhkäise selataksesi työvaiheita!
2.

Toteutus

Tehdään toteutussuunnitelman mukaisesti

Tarvitsee KVV työjohtajan (urakoitsija tai ulkopuolinen)

Toteutus voidaan jakaa osittain kiinteistön omistajan ja urakoitsijan kesken: esim. kiinteistön omistaja voi halutessaan tehdä vaikka lapiotyöt ja sähkökaivannot itse

Urakoitsija kantaa omista töistään vastuun. Avaimet käteen toteutus kannattaa

Pyyhkäise selataksesi työvaiheita!
3.