Metallisten vesiputkien ruiskubetonointi

Metallisia vesijohtoja voidaan saneerata ruiskubetonoinnilla, jossa ne vuorataan keskipakoissuuttimella ruiskutettavalla sementtilaastilla. Mikäli johto on syöpynyt ulkopuolelta tai siinä on runsaasti vuotoja, ei ruiskubetonointi välttämättä onnistu.

Johdon sisähalkaisijan tulee olla vähintään 80 mm ja betonoitavien osuuksien suoria tai lähes suoria. Maksimipituus on 150 m.

Saneerattava putki on pois käytöstä työn ajan. Sen molempiin päihin tarvitaan asennuskaivanto ja vesijohto tulee katkaista.

Laastin kovettuminen kestää noin kaksi vuorokautta, minkä jälkeen putki kuvataan. Samalla tarkastetaan tonttivesijohtojen liitosten mahdollinen tukkeutuminen ja avaamistarve. 

Sementtilaastivuoraus tehdään VVY:n julkaisun "Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselitys, VSY 95" mukaisesti.