Betonikaivojen pinnoitus

Viemärikaasut rapauttavat betonisia talokaivoja ja vesi syövyttää pihakaivojen pohjaa. Kuluneiden kaivojen vaihtaminen on vaativaa työtä. Jos betoni ei ole liian pahasti syöpynyt, kaivot voidaan kunnostaa pinnoittamalla. Yleisin tapa on betoniraudoitus ja ruiskubetonointi.

Aluksi viemärivedet joko tulpataan tai johdetaan kaivon ohi ja kaivo puhdistetaan tähän tarkoitukseen muokatulla korkeapaineisella pesurilla. Näkyvät vuodot paikataan injektointimassalla tai pikasementillä.

Teräsvahvistus aloitetaan asentamalla kaivon pohjasta kartion yläosaan galvanoitu teräsverkko, ns. minkkiverkko, joka on 10 mm irti kaivon seinämistä.

Kun verkko ja mahdolliset tukiraudat ovat paikoillaan ruiskutetaan seinämiin n. 50 mm paksuinen Portland-sementin ja kvartsihiekan sekoitus yhtenä tai useampana kerroksena. Viimeisen kerroksen jälkeen pinta liipataan sileäksi.

Lopuksi pohja muotoillaan, minkä jälkeen se ja seinämät pinnoitetaan erikoispinnoitteella sileäksi.

Pumppaamoiden pinnoituksessa käytetään samaa ruiskubetonointimenetelmää kuin kaivoissa.