Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Suomen Putkisto Palvelu Oy (SPP Oy)

Y-tunnus: 0700739-5

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:

Juha Boman
p. +358 50 322 7191
Sähköposti: juha.boman@sppoy.com

Rekisterin nimi:

SPP Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja SPP Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisterissä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, palveluidemme kehittämiseksi sekä markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin.

2. Kerättävät henkilötiedot: Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: asiakkaiden ja sidosryhmien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), organisaation tiedot, asiakassuhdetiedot, tilaushistoria ja muut tarpeelliset tiedot palveluidemme toteuttamiseksi.

3. Tietojen säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tai voimassa olevan lainsäädännön edellyttämän ajan.

4. Tietojen luovutus: Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asianmukaista suostumusta, paitsi lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

5. Tietoturva: Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, häviämiseltä, tuhoutumiselta tai muulta käsittelyltä.

6. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, oikaista, poistaa tai siirtää omat henkilötietonsa sekä vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

7. Muutokset tietosuojaselosteeseen: Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme.

Päivitetty: 19.12.2023