Kaivojen ruiskubetonointi

spp-kaivojen-ruiskubetonointi-hero

Betonirengaskaivojen saneeraus ruiskubetonoimalla.

Kaivojen suurimpia ongelmia ovat sementin syöpyminen sekä kulumisesta johtuvat tukokset ja virtausongelmat. Syövyttävät viemärikaasut rapauttavat sementin ja kaivon sisäpinnasta jää jäljellä vain betonimassassa käytetyt kivet.

Seinämistä irronnut aines vajoaa kaivon pohjalle ja sakkautuu sinne haittaamaan jäteveden virtausta. Vanhoissa kaivoissa tukokset ovat yleisiä ja pohjan imurointi tuo vain väliaikaisen avun.

Betonointi vai vaihto?

Betonikaivon vaihtaminen on mittava urakka eivätkä muoviset saneerauskaivot ratkaise virtausongelmia. Paras tapa uusia kaivo onkin betonipintojen uudistus. Raudoituksen päälle ruiskutettava betonipinta teräsliipataan ja kestää saman minkä alkuperäinenkin.

Ennen betonointia kaivot puhdistetaan ja mahdolliset vuotokohdat paikataan. SPP Oy vastaa myös työaikaisten viemärivesien johtamisesta saneerattavan kaivon ohi.

Betonoimalla kaivosta saadaan uudenveroinen

Betonikaivojen saneeraus on teknisesti yksinkertainen työ, mutta vaatii kokemusta ja huolellisuutta. Menetelmä koostuu betoniraudoituksesta ja ruiskubetonoinnista, minkä lisäksi kaivot voi tarvittaessa pinnoittaa.

Miksi kaivon ruiskubetonointi?

Edullisuus, koska kaivoa ei tarvitse vaihtaa.

Nopeus, kaivo saadaan uusittua muutamassa päivässä.

Ei kaivuutöitä tai mittavia uudelleenjärjestelyjä.

Uusi pinta on vähintään yhtä hyvä kuin alkuperäinen

Betonikaivon saneerauksen työvaiheet

Viemärin ohitus
Kaivo tulpataan ja viemärivesi johdetaan tai pumpataan kaivon ohi.

Valmistelut
Kaivo kuvataan ennen saneerausta. Ja suunnitellaan uudet putkivedot, esimerkiksi jos tuloputki on sijoitettu niin korkealle, että valuva vesi syövyttää kaivon pohjaa.

Pohjan imurointi
Kaivon pohjalle kertynyt irtoaines imuroidaan pois.

Seinämien puhdistus
Kaivon sisäpinta puhdistetaan tarkoitusta varten tehdyllä korkeapainepesurilla.

Vuotojen injektointi
Mahdolliset vuodot paikataan sopivalla injektointimassalla tai tähän tarkoitukseen valmistettua erikoispikasementtiä.

Seinämien vahvistus
Kaivon seinämät vahvistetaan asentamalla kaivon pohjasta kartion alasauman yli ulottuva galvanoitu teräsverkko.

Ruiskubetonointi
Kaivon sisäpinta ruiskubetonoidaan useammalla kerroksella 1-3 kertaa.

Lopuksi pinta liipataan teräslastalla sileäksi, jotta siihen ei jää epätasaisuuksia tai huokosia.

Betonikaivon pohjan muotoilu

Kaivon penkat muotoillaan samalla sementtilaastilla kuin seinämät. Pohja muotoillaan muovisten ohjainkourujen avulla, joita käytetään muotteina.Muotoilussa kiinnitetään huomiota virtaukseen ja kallistuksiin, jotta kertymien muodostuminen saataisiin estettyä tehokkaasti.

Mittaukset ja betonikaivon käyttöönotto

Kaivoon tulevien ja sieltä lähtevien putkien korkeudet mitataan kannen pinnasta. Mittaustulokset merkitään sähköisessä muodossa olevaan kaivokorttiin samaten kuin putkien materiaalit, muodot, koot ja suunnat.

Lopuksi kaivo kuvataan ja viemärin ohitus puretaan.

Kuvagalleria

Ota yhteyttä

Tarjouslaskenta ja työtilaukset:

Jätä yhteydenottopyyntö

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.